How Friendship Generates Key Research Questions That Help to Overcome Gender-Based Violence: A Personal Narrative

How Friendship Generates Key Research Questions That Help to Overcome Gender-Based Violence: A Personal Narrative

En aquest article, Aitor Gómez, des d’una narrativa personal, demostra com l’amistat ha estat clau tant per a la conceptualització de les noves masculinitats com per a la superació de la violència de gènere.Abstract